旧版入口
English
Faculty

professor

chen gangjin chen jiangxing chen linfeideng chongyang
ge fanhan guangguohe zeronghong shihuang  
huang xuefeng li yuanling chenlu xiaoming 
qiu zheyongLiqun Qisun weigangwang guixiang
wang yang  xiao jianbinxu hongkun yu gaohang
zhang anzhang zhifengzhang chunguozhao chaoying
zhao jintaozhu junsu weitaohu shenglong
kong jiaassociate professor

chen jianlanchen yongcheng zongmaodeng qin
ding ninggao guilianguan junbiaohe hongjin
hu hongxianghu xiaominhuang qinglongjin wenbiao
kang hongchaoli yajuanli zhenyangliang hong
liu xiaoqingliu yanmao haidanpeng yingzi
qi yanfengshao xinpingshi xiaoyansi junru
sun keweiqin sentong changqingwang youmei
wang guanqingwei longwen zhengchengwu huixian
wu lingxie qiangjunxie suyingyang yiqing
yu jingyuan qiulizhang linzhang zhengfang
zhao guoqiangzhao yehuachen zhongminghuang lin
mei honglecturer

bi jinbocai benxiaochen jichen xumin
chen xufengding hualinge ligong gaiyun
han binhao yixinghe mingyanhou haiyang
huang chunyunhuang huajin bojing yangping
li chanli hepingli qinlongliu jianzhen
luo danman juanjuanqiao liyanqu qingling
shao chunqiangshen jianshi hualiangshu qiaojun
tang junmintian xuewang guomaowang jiefeng
wang shikuanwang shupingwang xingxin jun
xiong yuyang jianfangyang qinghuiying hao

yu yaoyong zhang haiyingzhang jingyuanzhang ming 
zhao zhizhou wenxiangzhou yuchen xiangxiang
peng huilibao lipingcai wentaochen mengnan
feng tingtingguo mengwenli guolongli xingmin 
liu suyulou qiweirao wenjiawang lu
wang weina zheng guanghua


  

                                  


                                    

                           


                               

                              


                           

                       


                              

                     


                         

                      


                               

                


  

  


Copyright © 2014 杭州电子科技大学 版权所有